Nieuwsbrief oktober

Hallo allemaal,

De eerste maand van binnen zwemmen is alweer voorbij. Het aanscherpen van de coronaregels heeft tot op heden nog niet geleid tot sluiting van het zwembad. En hier zijn we erg blij mee. Wij hebben nauw contact met zwembad De Dolfijn en samen bekijken we hoe we de leden zoveel mogelijk kunnen en mogen laten zwemmen. Dit heeft tot nu toe geleid tot een aantal aanpassingen waar we jullie gelijk van op de hoogte brachten.

De aanpassingen nog even op een rijtje.

  • Alle zwemmers uit de eerste groep zijn ingedeeld in twee groepapps. Een app voor 18 jaar en ouder en een app voor de leden van 11-17 jaar. In deze groepsapps melden de zwemmers zich aan als ze willen komen zwemmen. Van de 18+groep mogen er zaterdags 8 leden komen zwemmen en van de groep 11-17 jaar mogen er 7 komen zwemmen. We hopen dat jullie samen zorgdragen voor gelijke kansen om te kunnen zwemmen.
  • We hebben de diploma C-groep verplaatst naar de tweede groep (9:00 – 9:45 uur). Dit is nu een zeer volle groep maar het lukt gelukkig.

We hopen dat we zo kunnen en mogen blijven zwemmen.

Coronaregels

We blijven verder de coronaregels handteren.

Er is nog wel een extra verzoek van zwembad De Dolfijn. Vanaf 29 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen van 12 jaar en ouder tot aan de badrand!!

Nog even alle regels op een rijtje:

  • In het gebouw draagt iedereen van 12 jaar en ouder een mondkapje (verplicht vanaf 29 oktober). Deze wordt pas afgedaan aan de zwembadrand.
  • Douchen is niet toegestaan.
  • Helpen bij het omkleden is toegestaan met mondkapje. Tijdens training verlaat je het gebouw.
  • Perron blijft voor iedereen gesloten.
  • We houden 1½ meter afstand van elkaar (ook in de kleedruimten).
  • Met klachten blijf je thuis (ook als een gezinslid klachten heeft)!!!

Rabo clubsupport actie

We waren misschien een beetje moeilijk de vinden maar we hopen dat jullie allen een stem hebben uitgebracht. Super bedankt voor jouw stem! We wachten vol spanning af en hopen in november te vernemen wat het onze vereniging heeft opgebracht.

Maya is geslaagd!!

Vandaag heeft Maya haar examen ‘examinator diploma zwemmen’ van NRZ succesvol afgerond. Maya namens ons allen: Van harte gefeliciteerd!!! Hier zijn wij natuurlijk super blij mee. Samen met Minne Jellema maken zij het mogelijk dat we kunnen blijven diplomazwemmen, wat zeer uniek is als zwemvereniging.

We zijn dringend opzoek naar nieuwe trainers!!

Zouden alle leden en oud leden hierover willen nadenken?  Heeft iemand connecties met andere zwemverenigingen waar trainers zijn die het leuk zouden vinden zich bij onze vereniging aan te sluiten? Is er een ouder/ lid die langs de kant staat en denkt: dit lijk mij wel leuk? We zijn met alles blij!!!!! De club met trainers moet aangevuld worden om het voor de trainers leuk te houden. We horen jullie suggesties en meningen graag op bestuurzvdewatersnip@outlook.com. Bekijk de vacature ‘Trainer gezocht.

Lidmaatschap

Het is bijna 1 november. Allen die hun lidmaatschap willen beëindigingen kunnen dit voor 1 november 2020 kenbaar maken met een mail naar ledenadministratie@zvdewatersnip.nl.

Meer informatie over de lidmaatschappen kunnen jullie vinden op onze website.

Hartelijke zwemgroet,

Bestuur ZV de Watersnip