Zomerseizoen (mei tot september)

De trainingen zijn opgedeeld in conditie/techniek en het zwemmen voor diploma’s. Op maandag en woensdagavond liggen onze leden in het zwembad om conditie en techniek bij te houden en te verbeteren. En op de zaterdagochtend wordt er getraind voor diploma’s.

Maandag- en woensdagavond

Tijdens deze trainingen wordt er gefocust op conditie en techniek. Op maandag- en woensdagavond trainen wij buiten de openingstijden van het zwembad. De trainers bereiden gevarieerde trainingen voor om aan de conditie en techniek te werken. Samen met de andere zwemmers wordt er als groep een training gedaan.

Zaterdagochtend

Op zaterdagochtend wordt er getraind voor diploma’s. Per diploma wordt er geoefend voor de eisen van het diploma. Na 4 keer trainen mag je meedoen aan het voorzwemmen. Het voorzwemmen is voor de trainers een moment om te bepalen of de deelnemer kan diplomazwemmen. Als er aan de eisen wordt voldaan ontvangen zij een uitnodiging voor het diplomazwemmen.

Het is belangrijk je op zaterdagochtend te melden om een kruisje achter je naam te krijgen.

Winterseizoen (september tot mei)

In het winterseizoen trainen we op zaterdagochtend in zwembad de Dolfijn in Hoogeveen.

Wil je je een keer meetrainen? Leuk! Meld je aan voor 2 gratis proeflessen.