Wat houdt een lidmaatschap precies in?
Wij hebben 2 soorten lidmaatschap. Je kan volledig lid worden of zomerlid.

Volledig lid
Wanneer je kiest voor een volledig lidmaatschap dan ben je een volledig kalenderjaar lid en kun je zowel in de zomerperiode (mei- september) in het buitenbad, als in de overige maanden van het jaar in het binnenbad trainen.
De contributie is € 100,- euro per jaar. Bij het éérste jaar van het lidmaatschap wordt de contributie berekend vanaf de éérste maand van het lidmaatschap tot en met december. Als volledig lid kan er ook een startnummer aangevraagd worden zodat je kunt deelnemen aan wedstrijden. Wanneer je als volledig lid ook wilt deelnemen aan de zaterdagtrainingen voor diploma’s, dan wordt er € 15,- in rekening gebracht.

Zomerlid
Wanneer je kiest voor een zomerlidmaatschap, dan ben je een volledig kalenderjaar lid, waarbij je in de zomerperiode van mei – september in het buitenbad kunt trainen. De contributie is € 70,- euro (inclusief kosten van de zaterdagtraining in de zomerperiode voor diploma´s).
De kosten voor het omzetten van een zomerlidmaatschap naar volledig lid vanaf september tot en met december zijn € 35,- euro. Je wordt als zomerlid niet uitgenodigd voor deelname aan wedstrijden.

Alle lidmaatschappen worden minimaal aangegaan voor een heel kalenderjaar. Als het lidmaatschap niet voor 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd, dan wordt deze stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
Het te betalen contributiebedrag per lidmaatschap is inclusief het contributiebedrag wat wij per lid moeten afdragen aan de KNZB.

Wijzigingen en opzeggingen
Ga je verhuizen, krijg je een ander mailadres of telefoonnummer of wil je het lidmaatschap aanpassen/opzeggen? Geef dit dan door aan de ledenadministratie. Het lidmaatschap kan alleen per e-mail worden opgezegd. De opzegging moet vóór 1 december worden opgestuurd naar: ledenadministratie@zvdewatersnip.nl

Per 25 mei 2018 is de wet AVG in werking getreden. Deze verscherpte privacywetgeving is van invloed op iedereen die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. ZV De Watersnip wil het beschermen van persoonsgegevens opvolgen en heeft daarvoor een document opgesteld. Dit document is beschikbaar en kunt u opvragen via ledenadministratie@zvdewatersnip.nl.