Nieuwsbrief februari

Hallo allemaal,

Wat is het genieten met dit mooie voorjaarsweer en dat in februari.
Krijgen jullie dan ook al zin in zwemmen in de buitenlucht?

Voorlopig wordt nog druk aan het buitenbad gewerkt, maar de planning is nog steeds dat alles om 1 mei klaar is
De contouren van de nieuwe kleedhokjes, douches en wc’s zijn al zichtbaar.
Eerst nog de vloer storten en dan kunnen de hokjes geplaatst worden en kan het afmonteren beginnen.

In de machinekamer zijn reparaties verricht. Onder andere is een bufferkelder geplaatst en er wordt nieuw leidingwerk rondom het bad aangesloten.
Hierna moeten er nog flink wat tegels terug op hun plek worden gelegd om het geheel weer af te maken. Vanaf 1 mei kunnen we er hopelijk van genieten.

Trainers gezocht
Het aantal vaste trainers is momenteel te klein om de planning van het zomerprogramma goed te kunnen maken. We kunnen vanwege de huidige lockdown de sportopleidingen in de wijde regio niet bezoeken. Dus het werven van studenten om training te geven hebben we moeten uitstellen.
Zodra de scholen weer opengaan, gaan we hiermee aan de slag.
Maar tot die tijd moeten wij het eerst zelf zien te redden.
Ons verzoek aan alle leden van 18+ is dan ook:
Willen jullie tijdens de trainingen in het zomerseizoen ondersteuning geven?
Of kennen jullie misschien mensen die hier interesse in hebben?

Bericht van de penningmeester
Het coronajaar heeft voor onze vereniging de nodige financiële gevolgen gehad.
Wij kunnen geen gebruik maken van de regelingen voor subsidies. Hieraan zijn regels verbonden en helaas is het niet mogelijk hieraan te voldoen.
Wij hebben als bestuur zorgvuldig gekeken naar zowel de inkomsten als de uitgaven en die valt behoorlijk negatief uit. Wij zullen dit jaar nog meer onze reserves moeten aanspreken.
Wij zijn op dit moment aan het bekijken hoe wij extra inkomsten kunnen genereren. Het ledenaantal is het afgelopen jaar iets afgenomen en wij hopen dat deze trend zich dit jaar niet verder doorzet. Wij zullen dan ook flink promotie maken voor de zwemclub.
Daarnaast hebben wij gekeken hoe wij zoveel mogelijk uitgaven kunnen besparen. Onze vaste kosten zijn hoog, denk daarbij o.a. aan de zwembad-huren, KNZB lidmaatschap, opleidingen, vergoeding trainers, enzovoort. Hieraan kunnen wij niets veranderen. Andere uitgaven hebben wij zoveel mogelijk naar beneden bijgesteld.
Wij zullen jullie de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hopen op een groei van onze leden en andere inkomsten.
Aan een ieder dan ook de oproep om nieuwe leden (vrienden, vriendinnen, familie) aan te dragen.

Algemene ledenvergadering
Op 27 januari hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden. De notulen van deze ledenvergadering zijn bij deze nieuwsbrief gevoegd. We beraden ons op bezuinigingen en zullen deze stappen ook moeten zetten om in 2021 beter uit te komen. Voor deelnemen aan activiteiten zal ook een passende bijdrage worden gevraagd.
Als leden inzage wensen in de financiële stukken, dan kan contact worden opgenomen met Laura via de mail: watersnip-zuidwolde@outlook.com

Corona lockdown
Helaas hebben we gisteren te horen gekregen dat we nog niet binnen mogen zwemmen. De volgende persconferentie zal zijn op 8 maart.
We hopen dan op meer nieuws. Bijgevoegd een aantal oefeningen om in vorm te blijven en straks klaar te zijn voor het zomerseizoen.

Hartelijke groet,

ZV De Watersnip Zuidwolde
Bestuur