Nieuwsbrief december

Hallo allemaal,

Tijdens de persconferentie gisteravond hebben we kunnen horen dat we wederom in een strenge lockdown moeten. Dit betekent dat zwembaden gesloten zijn tot en met 19 januari. We hebben ook kunnen horen dat er op 12 januari wederom een persconferentie zal zijn waar we het vervolg te horen gaan krijgen. Laten we hopen dat de maatregelen effect hebben en het aantal besmettingen en opnames snel daalt.

Graag willen we jullie met deze nieuwsbrief nader berichten.

Voor de diplomazwemmers is dit wederom een domper. Het proefzwemmen, dat eind januari gepland stond, zal wederom moeten worden verplaatst. Zodra we weer mogen zwemmen wordt er gekeken hoe de kinderen er zwemtechnisch voorstaan en kijken, waarna we een datum voor het diploma zwemmen kunnen vast leggen. Laten we ervan uitgaan dat het gaat lukken voordat we weer naar het buitenbad gaan.

Terugblik Sinterklaas

Sinterklaas heeft onze leden niet vergeten. Allen ontvingen we een leuke attentie. Ramona en Rianka bedankt voor de organisatie hiervan! Allen die hebben geholpen met het rondbrengen: bedankt voor jullie inzet! Bij het rondbrengen is ook gebleken dat niet alle adressen in ons ledenbestand juist zijn.

Wij vragen jullie vriendelijk doch dringend wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie@zvdewatersnip.nl

Algemene ledenvergadering

Op 27 januari 2021 staat ledenvergadering gepland. Ook de invulling van deze vergadering zal anders zijn dan andere jaren. Tegen die tijd ontvang je nadere informatie hierover met ongetwijfeld een link, zodat je online kunt deelnemen aan de vergadering.

Huishoudelijk reglement

Wij hebben een update van het huishoudelijk reglement gemaakt.

Ondanks alles wat we al beleefd hebben is de periode naar kerst aangebroken. De lampjes in de kerstbomen flonkeren al in vele huiskamers en in Zuidwolde zijn veel vredes-engelen te zien achter de ramen. We zijn op elkaar aangewezen in aanmerkelijk kleinere kring dan dat we ongetwijfeld gewend zijn.

Als bestuur wensen we jullie allemaal, ondanks alle omstandigheden waar we mee te maken hebben, hele fijne kerstdagen toe. En uiteraard een goede start in het nieuwe jaar.

Laten we hopen dat we volgend jaar elkaar weer snel treffen en lekker kunnen trainen.